Suzuki houslová metoda

Principy výuky hry na housle Suzuki metodou

Suzuki metoda je postavena na stejných principech, na jakých se dítě naučí svůj mateřský jazyk.

Časné začátky

Lze se učit od raného věku, již od 3 let. Děti mohou začít na modelech houslí z papíru, poté, co po krátké době zvládnou správný postoj a držení houslí, přejdou k skutečnému nástroji o správné velikosti - 1/16, 1/10. Je nesmírně důležité, aby děti měly správnou velikost houslí, nikoliv příliš velké housle s tím “že do nich dorostou”. Příliš velké housle zpomalují rozvoj hraní a mohou dítě fyzicky poškodit.

Účast a podpora rodičů

Rodiče jsou aktivně zapojeni, účastní se lekcí s dítětem, dělají si poznámky a při domácím hraní během týdne slouží jako rádci. Dítě doma cvičí ve spolupráci s rodičem, avšak rodič nemusí být hudebník nebo mít hudební vzdělání. Rodič pozitivně motivuje dítě, to není k hraní nuceno. Stejně jako při učení se mateřskému jazyku je důlezitá chvála a láskyplné povzbuzování. Každé dítě se učí ve svém vlastním tempu.

Poslech

Děti poslouchají skladby, které se učí hrát, každý den. Skladby se učí poslechem, děti hrají, co již znají z poslechu. Rády hrají to, co znají.

Opakování

Děti se stále vrací k již zvládnutým skladbám, ke kterým se přidávají nové. Tím se rozvíjí jejich paměť.

Skupinová výuka s ostatními dětmi

Každé dítě má individuální hodinu s učitelem, kromě toho se účastní pravidelné skupinové výuky s ostatními dětmi a koncertů. Skupinová výuka pěstuje souhru, lásku k hudbě a radost z dosažených dovedností. Děti si rády předvádějí, co už umí, a přirozeně se navzájem motivují k cvičení. Při skupinové hře se setkávají děti všech úrovní hry.

Hra z not

Stejně jako při učení se mateřskému jazyku, kdy se děti nejprve naučí mluvit a teprve poté se naučí číst, tak i ke hře z listu se přistupuje až později, kdy děti zvládají základy techniky a mohou se při hraní soustředit i na čtení not. Tento krok je individuálni a závisí na posouzení učitele.

Kontakt

Podrobnější informace o výuce hře na housle podle Suzukiho metody v Praze se můžete dozvědět od certifikované učitelky Suzuki Mgr. Jany Hrabaňové.