Mgr. Kateřina Novotná Jegorovová

Muzikoterapeutka a pedagožka

Vystudovala klasickou kytaru: LŠU Voršilská – PhDr. Václav Kučera, Státní Konzervatoř Praha – Prof. Arnošt Sádlík

Fakulta Humanitních studií (tit. Bc. obor filosofie), Fakulta sociálních věd (tit Mgr. obor Masová komunikace a Pražskou vysokou školu psychosociálních studií (obor Aplikovaná psychoterapie), je členskou České muzikoterapeutické asociace a České Daseinsanalytické společnosti.

Kateřina učí hru na kytaru Suzuki metodou ve Studiu Dobeška.

Vyučuje v češtině, francouzštině a angličtině.

Kontakt

katerina.jegorovova@seznam.cz

Na Dobešce 2/283, Praha 4 – 14700

Mobil: 776 774 205