Maria Bengoechea - pianistka a učitelka hry na klavír

O Marii

Přes 30 let pracuje jako Montessori učitelka a zkušenosti s Montessori výukou zahrnuje do Suzukiho metody. Tím vytváří účinný a celistvý výukový přístup. Montessori filozofie a zkušenosti ji vedou k pojetí skupinových a individuálních lekcí založených na znalostech odpovídajících věku. Její studenti mohou dosáhnout holistického a integrovaného rozvoje.

Zkušenosti

Montessori kvalifikace v Mexico City

Montessori školitelka

Školitelka v humanitních oborech

Konzervatoř v Portoriku a v Mexiku – klavír

Univerzita v Portoriku – Humanitní obor se zaměřením na hudbu

Kindermusic, kurzy Orffovy a Dalcrozeho metody

Suzuki kurzy v Americké a Evropské Suzuki asociaci

Cíle Marie

Naučit její studenty užívat si a vytvářet krásnou hudbu a využívat všech oblastí muzikálnosti přes hru na klavír.

Pěstovat všechny oblasti vývoje (intelektuální, sociální, emocionální a duchovní) v rámci celkového výukového procesu hry na klavír.

Podpořit standart v kvalitě vystupování a sebevyjádření.

Kontakt

mbengoech@gmail.com