Dopis učitelky hry na housle rodičům

Milí rodiče,

japonský pedagog Shinichi Suzuki během svého života neustále dokazoval, jak je mylný názor, že talent je vrozená záležitost a že je dědičný. Novorozené dítě se rozvíjí stimulací, která přijde zvenčí. Především mluvou matky, jejím cítěním a způsobem myšlení a tím, co ho bezprostředně obklopuje.

Děti kdekoli na světě se s lehkostí naučí mluvit plynule svou mateřštinou, ať je jakkoli obtížná. Jak je to možné? Jakou to mají schopnost? Je tato schopnost získaná nebo vrozená?

Touha matek, naučit své dítě vše potřebné, aby v životě dobře obstálo, vede přirozeně každou z nás. Tak dlouho opakujeme slovo máma, až jednoho dne dítě to slovo máma řekne a my se radujeme a chválíme a opakujeme a přidáme táta a zase se radujeme, chválíme a opakujeme a přidáme další a další…

Ani ve snu by nás nenapadlo své dítě kárat za to, že jeho výslovnost není dost dobrá. Jen obdivujeme, povzbuzujeme a chválíme.

Tento jednoduchý přirozený model výuky nazval Shinichi Suzuki "Mother Tongue Method of Education" (Vzdělávací metoda podle mateřského jazyka) a dal základy jeho houslové metodě, která je zaměřena na děti již od tří let. Děti v období od 3 do 6 let stále ještě rády napodobují rodiče a společný čas, ve kterém se učí něco nového velmi prohlubuje vztah mezi vámi a dítětem. Skrze hudbu a hru na housle se rozvíjí koordinace pohybů, jemná motorika, koncentrace (je vědecky změřeno, že právě housle ze všech hudebních nástrojů zaměstnávají největší část mozku) a formují se charakterové vlastnosti jako je vytrvalost, disciplína a píle. V tomto období se vztah k hudbě rozvíjí na emocionální úrovni (nikoli intelektuální) a zůstává pak zpravidla po celý život.

Metoda je souhrnem co nejmenších krůčků, tak, aby je každé dítě zvládlo, bylo pochváleno a mohlo se těšit na další krůček. Mým úkolem je vytvořit přátelskou a radostnou atmosféru, vymýšlet takové hry, aby se při nich dítě bavilo i učilo a předvádět vám to, co si máte doma osvojit.

Vy rodiče jste v tomto výukovém procesu stejně důležití jako učitel a dítě. Tvoříme společně rovnostranný trojúhelník.

Na vás je, abyste si doma vytvořili každodenní rituál, stejně důležitý jako je třeba společné čtení knížky, na který se těšíte vy i dítě, který může začít třeba pochováním dítěte a zazpíváním si oblíbené písničky, nebo krátkým popovídáním o tom, jaký byl den, nebo jestli zažilo něco legračního. Kratší úseky jsou často efektivnější než delší a důležité je končit s dobrou náladou.

Nekritizujte, nekárejte, nevyčítejte, naší přirozeností je dítě chválit, povzbuzovat, opakovat a radovat se ze zvládnutých krůčků.

Chtěla bych vás podpořit ve vašem rozhodování zařadit hudbu jako běžnou součást života vašeho i vašeho dítěte. Lidé si vždy alespoň zpívali, aby si ulevili od smutku a starostí nebo naopak, aby opěvovali krásy světa, chválili boha. Proč? Dělalo jim to dobře, působilo to na ně blahodárně.

Hudba harmonizuje svými vibracemi naše energetická centra, která mají vliv na naše orgány, stav našeho fyzického těla pak ovlivňuje psychiku a tím kvalitu života.

Těším se na vás,

Jana Hrabaňová

Kontakt na učitelku houslí

Kontakt